Noves tecnologies

El model energètic actual necessita un profund canvi. Les energíes renovables representen una oportunitat per avançar cap a un model energètic sostenible.

Hem creat un departament encarregat de donar solucions a tots els nostres clients dins de la gran oportunitat que ens depara aquest canvi energètic.

Assesorem en: Energia hidráulica · solar, tant térmica com fotovoltaica · energia eòlica · biomassa · mareomotriu